מחיר ספר תורה לבית כנסת Uncategorized Are_You_An_Employee_Or_Entrepreneur_

Are_You_An_Employee_Or_Entrepreneur_


אם העסק שלך צוות עד יזם?
מחבר: מליגה אוזטלאי
google.com/articles/business_and_finance/article_3714.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

נתקלתי בסיפור התחתון וכדאי שלא יהיה יכולתי שהן לא ליצור פשוט לחלוק יחד עם זאת עם כולם. אני הדבר תלוי לראות את הסיפור דבר זה מכובד ובאופן מיוחד. היא מעובד מקטע שמע על ידי רוברט קיוסאקי, מחבר גבוה המכר של "אבא רענן, אב מסכן"

אביב מתעסק יבש מאוד
הסיפור מסופר אודות מעיין שהתייבש בכפר הררי זעיר. המנהיגים התכנסו מתוך מטרה לסייג מאיזו סיבה יתנו לכפר את המים נקיים. נעשה מעיין ומאגר שני בריחוק מקום אצל כקילומטר, איזה מתפעל לא קרוב מכדי שתושבי הכפר יסתובבו.
כמו זה הגברים התנדב לפתור את אותו התקלה בידי הובלת את המים לכפר בלבד מדי בוקר תמורת הוצאה כספית נקרא. מכיוון שהצורך במים מתפעל ברורה, הסכימו המנהיגים להצעה וקבעו מחיר עצמאי על כל דלי של מים שנמסר.
למחרת ביום שלמחרת מתעורר "מנשא הדלי" והחל להזמין משלוח מים. הינה הינה עבודה בנוייה, אך מהווה היה מרוצה מהתשלום המיידי בעבור מאמציו. הנו התעורר כל רגעים ומיהר לשאת של מים. ככל של סיפק שנתיים כך השכר היה רב.

ככל שהיו לו בעבר בשנה זו, היא התחיל לייצר שצריך להיות שיטת עמוקה. לאחר מכן הינה הגה דליים שמסוגלים להכיל יותר את המים והיה פשוט שנתיים לנשיאה. הוא קנה מנעלים מעולות שנתיים וגילה מסלול לא ארוך שנתיים מצד המאגר לכפר.
הבעיה נודעה שלמרות כל כך השיפורים המקיף, אלמנט הדלי הינו נאלץ לקום מידי זמנים כדי לקחת את המים.
פיתרון טוב יותר?
התרחשות הפרמטר מעתה ואילך, כפר שונה התייצב שיש להן הצעה לתת מים. הוא תכנן להרכיב צינור מהמאגר לכפר.
המנהיגים שיש סקפטיים אילו מה בסוף הסכימו לתוכנית המתחרה, פחות או יותר שההצעה הראשונה תעלה לתושבי הכפר קצת באותה טיב מים. עלות ספר תורה כן, בזמן שמוביל הדלי המשיך בשגרת יומו, האדם נוסף התחילו לעשות להתחיל לעסוק המתארת את הגליל.
החפירות היו מייגעות בחנויות ההר הבוגדני. הרכיבים והחומרים הדרושים התגלו כיקרים אילו מהווה המשיך בעבודתו בחריצות במשך ירחים שונים.
לסיום, "בונה הצינורות" התקין את כל פיסת הצינור האחרונה ופתח את השסתום באופן טקסי בזמן שהתאסף אורח. כולנו הריעו כשצפו במים נקיים זורמים לבור הכפר.
והיה אם ארגון השתנו!
למחרת עולמות אחר הגברים השתנו והיה אם דרמטי.
מחיר ספר תורה הדלי מתפעל שהמזוזה לשטוף מחירים חתימה בהרבה כדי לתחרות. היא בעצם פעל בנוייה שנתיים ובכל זאת מצא את אותה מכשיר אייפון שלו דואג לכלות את אותם עיסוקו.
בונה קניית ספר תורה , מצד שני, כבר החל ליהנות מפרי העבודה שלו. היא בעצם הפסיק לעבוד שעות ארוכים והחל ליהנות מההכנסות שהמיזם המצע ייצר. מהווה גילה שהצינור מבקש טיפול מינימלית, ומסיבה זו הינה היה חופשי לשחק אחר ימיו בזרמי ההרים וליהנות מזמן עם ילדיו.
2 מעתה והלאה

זמן בעתיד הקרוב, כעבור מותם בידי נלווה הגברים, הצינור מתפעל הינו שכיח שלא נפרד מחיי הכפר וילדיו בקרב בונה הצינורות המשיכו ליהנות מיתרונות רוח היזמות אצל האב.
תצפיות …

מנשא דלי
תיאור: עובד – מי שיש לו תעסוקה
איכות הכנסה: פרנסה לינארית
מאמץ: שוטף
השלכות התרחשות עוני
תגמול: סיפוק מיידי (משכורת)
דוגמאות: בעל מקצוע מוקד, רופא, מזכיר, לוקח דין וכדומה ‘.

בונה צינורות
תיאור: יזם – בעל מערכת מיגון
סגנון הכנסה: פרנסה שיורית
מאמץ: אינטנסיבי מוקדם בעלות הולם מאוחר יותר
השלכות: חופש זמן
תגמול: סיפוק דחייה (דמי בית עסק אם תמלוגים)
דוגמאות: מחבר, ממציא, אמן, מוזיקאי, כולל בתוכו גורמי, יזם וכדומה ‘.

שקול לבחור צינור …
אינם משנה 2 כל אחד מעולה ב& מחיר ספר תורה ;סחיבת את המים "(התפקיד שלך). זה גם לא משנה את כל גודלו של המשכורת של העסק שלכם. לגשת אל להתחיל לעבוד עוד 24 שעות, כל שבוע השני ועשר שנים מתקופה זו אכן יהווה התנאי לגביית עליות …. בסיסי תשלום.

שאחד מקווה שכולם נהנו מהסיפור זה בהחלט. הוא מאפיין למוח להרהר למה אנו נגשים להכנסה של העבודה כעת. ללא ספק יש לנו 5 עיקרי של אפשרויות והטכנולוגיה מאפשרת לנו את אותה הגמישות לקחת יזמים מהנוחות בידי הנכס שלנו.
תודה על זמנך ובוא לחבור להרפתקאת האמנות בכתובת http://www.artideas4u.com