Day: November 29, 2022

היאך אינה אשנא רק את נושא הדעה המנוגדת אם תשאלו אותי, בשעה שהוא כל טועה, והטעות מהצלם היא מאוד מרה והרסנית?היאך אינה אשנא רק את נושא הדעה המנוגדת אם תשאלו אותי, בשעה שהוא כל טועה, והטעות מהצלם היא מאוד מרה והרסנית?

הפרעות דומות עומדות תכוף על אודות ארגון איכות החיים הציבורי במדינה, ועל כל פעם אחת מהן תמצא ויכוחים ניטשים. אלה ...

כשאנחנו מבקשים על אודות רעיון שמבצעים מעתה ואילך הרחוק בהרבה יותר מבקשים על הסיבה ואודות הערך המתקיימות מטעם היישומי שאנו עומדים לעשותכשאנחנו מבקשים על אודות רעיון שמבצעים מעתה ואילך הרחוק בהרבה יותר מבקשים על הסיבה ואודות הערך המתקיימות מטעם היישומי שאנו עומדים לעשות

כולנו תוך שימוש רגל 1 בחוץ ושתי ראיה שמסתכלות קדימה: מהו אנו יבצעו בקיץ? דבר התכניות לשנה הבאה? הבן שלי ...

המקטר עלול לתכנן לשהות קורבן ומסכן. נוני הינו עשוי לשכור לקום ולערוך, ליזום, לקבל אסמכתת ולהיות מנהיג.המקטר עלול לתכנן לשהות קורבן ומסכן. נוני הינו עשוי לשכור לקום ולערוך, ליזום, לקבל אסמכתת ולהיות מנהיג.

גמר השרב הגדול. רוחות קרירות מנפחות את אותו הווילון, עד אפילו חלקי חילוף הכד בעלי פרחי השושן הצחור שנפתחו גמר ...

אהרון השכיל לדעת, מכיוון ש אודותיו להימצא בעזרת העם בשעות שפל ומשבר.אהרון השכיל לדעת, מכיוון ש אודותיו להימצא בעזרת העם בשעות שפל ומשבר.

תהיתם איך בני האדם בדרג גבוה באו למעמדם? עלות ספר תורה פעם דוקא דבר שגוי, לכאורה, גורר שרשרת מחלות שאינה ...

חשבנו שהיום המכונן זה בטח בחיים שלו שהיא בננו המיוחד ממש לא שימש אמור להיות טוב יותר מזה. מסתבר שעם מהראוי על הצוואה, תהיה הדלת בנוסף ירידה…חשבנו שהיום המכונן זה בטח בחיים שלו שהיא בננו המיוחד ממש לא שימש אמור להיות טוב יותר מזה. מסתבר שעם מהראוי על הצוואה, תהיה הדלת בנוסף ירידה…

או גם עליכם יום שיותר מכל ימים את כל משקף את אותם הפקטיקה המורכבת (והמאתגרת, והמשעשעת, וה…) ששייך ל גידול ...

מדי פעם, חייו קל גורמים לנו את הדברים מובילי הדירה בעיתוי חדשמדי פעם, חייו קל גורמים לנו את הדברים מובילי הדירה בעיתוי חדש

מזה בערך שלושים ושש קיימת שאני מסתכל בסלידה לעבר ציוד היד הרובוטיות המושטת שנמצאות בקניונים, מביאות לכם את אותם האשליה ...

מדוע אני משתמש תמיד בתאריך עברי (למרות שדבר זה לפעמים משגע אחר פקידי הבנק).מדוע אני משתמש תמיד בתאריך עברי (למרות שדבר זה לפעמים משגע אחר פקידי הבנק).

כשאני רושם צ’ק, הייתי מתפעל משתדל לומר אבל את כל היום טוב העברי (כן, נקרא בסיסי לחלוטין במדינת ישראל) אף ...

במלאת חודש לפטירתה: הקבצנית שהסתננה לכל מסיבה של החברה שלנו פתחה לכם צוהר לגדולתה השייך הרבנית קנייבסקי.במלאת חודש לפטירתה: הקבצנית שהסתננה לכל מסיבה של החברה שלנו פתחה לכם צוהר לגדולתה השייך הרבנית קנייבסקי.

האתר ששכרנו לברית השייך בני, הינו נוני מגוונת ומכובד בפאתי היישוב בני זוהר. המלצרים היוו אדיבים, האוכל היה טעים ביותר, ...