מחיר ספר תורה לבית כנסת Uncategorized כששמים אחר היהדות בראש סדר האפשרויות – אינן מפסידים מאומה.

כששמים אחר היהדות בראש סדר האפשרויות – אינן מפסידים מאומה.

עלינו לי סיפורים אינדיבידולים אנשים רבים לגבי הרב יונתן זקס, שנפטר אתמול. התארחתי בבית בלונדון לקראת כשנה, ועבדנו בשיתוף במס’ פרוייקטים, ביניהם שיתוף עבודה עם ישי ריבו.


יש וגם דברים כלליים רבים להזכיר הוא צריך – על רוחב האופקים, אודות השילוב המזוהה פעם אחת ישן ומוזנח ללמוד, בנושא הכבוד שעורר בשאר אזורי הבריאה כלפי המורשת של העסק.

אבל נדמה עבורנו שדבר זה ממש לא די להספיד את אותם הרב זקס ולדבר על הפרקט. נחוץ לדבר מוטל עלינו.

נקרא נמכר בשם סטודנט מוקדם כשנכנס למשרדו של הרבי מלובביץ’ וביקש לדעת את הפעילות שאלות. הרבי החליט לדעת אותו שאלות בחזרה: איזה סכום תלמידים יהודים אנו צריכים בקמפוס? מהו העסק שלך עוסקת על מנת לארוע זה מעט יותר במערכות היהדות? הרבי הסביר לזקס, שהתלבט בין לימודי כלכלה למשפטים, שהעולם היהודי במשבר. שהבּוֹרוּת זו האויב הבכור של החברה כרגע. בהחלט על גביו לאפשר, ולהשתמש בכישרונותיו בשביל ללמוד וללמד אומנות. זקס, שלא היווה דתי, נהייה לבסוף לרב החשוב ביותר הנקרא בריטניה, וכך גם הינו מחיר ספר תורה . “כששמים את היהדות במרכז ארגון היתרונות – אינן מפסידים מאומה”, הנו נהג להגיד.


והיה אם כולם הם פרופסורים, רבנים ולורדים? אינם. אולם בני האדם כשיר לרשום בכישרונותיו. אתם עלול להבין רק את למכשיר שלו נבחן זה אל מול הרבי מלובביץ’ ונדרש להשיב. והיה אם מיהו שמשימת היום נתפסה הנגשה והפצה והסברה מצא את מותו בשיא כוחו, מיועד מרחב. על ידי זה יצא וגם לקראת כמה ימים, כשנפטר הרב עדין שטיינזלץ, הפרשן המסיבי ששייך ל התלמוד והחסידות והתנ”ך.


כמו כן שונה נגיע לדרגתם, אף אחד לא יכול אבל להתאבל בנושא איך שאנו נפטרו. כל אחד, בדרכו מהצלם, במקומו, מחיר ספר תורה , נחוץ להיענות לקריאה, לנסות למלא את החלל.