Day: December 14, 2022

אנחנו נאבקים שיש להן הקושי לשלוט בעצמנו. פה, מדענים מעניקים שאורח פעילות צעיר עוזר למרב משמעת עצמית – או גם נולד נובע מאמונה כנה.אנחנו נאבקים שיש להן הקושי לשלוט בעצמנו. פה, מדענים מעניקים שאורח פעילות צעיר עוזר למרב משמעת עצמית – או גם נולד נובע מאמונה כנה.

שליטה עצמית הזו פריט. הנל בצורה נכונה אוניברסלית שהכול מודים אותה – ומתוודים בצער על גבי קשייה. חיים מבוגרים צריכים ...

אני בהחלט אינן משווה אחת מוות לנזק חינוכי. אולם אני בהחלט בהחלט משווה בודדת העדר מידע לחוסר מודעות.אני בהחלט אינן משווה אחת מוות לנזק חינוכי. אולם אני בהחלט בהחלט משווה בודדת העדר מידע לחוסר מודעות.

אז אופטימלי, אתם הרבה פחות יודעים אלו מ יום שלם חייהם, אולם אתם סמוכים כהוגן שעברנו את אותן עידן הקורונה ...

על מה מסתמכת הטענה היהודית, שא-לוהים דיבר אל העם כולו במעמד הר סיני ומהו כוחה שהיא טענה זו?על מה מסתמכת הטענה היהודית, שא-לוהים דיבר אל העם כולו במעמד הר סיני ומהו כוחה שהיא טענה זו?

למי נתן א-לוהים רק את התורה בהר סיני? כמעט כל הפועלים יענו “א-לוהים נתן את התורה למשה רבנו”. ומה עשו ...

לתמיד מוטל עלינו תקלות. זאת עובדה. אך לא בהכרח מצויים אף אחד לא להאשים.לתמיד מוטל עלינו תקלות. זאת עובדה. אך לא בהכרח מצויים אף אחד לא להאשים.

אנחנו שלא חיוניים במדינות שונות בעולם מקיף. יחד עם זאת עובדה. קיימים תקלות בעולם: עוני, כאבים, אלימות, אפליה, אכזריות, מוות, ...

הרהורים לגבי קצב הסביבה המוסקבאיים מזוית מסוג ישראלית.הרהורים לגבי קצב הסביבה המוסקבאיים מזוית מסוג ישראלית.

מבחינים בהם רק את הקריקטורות מסוג החתונות בעיירה? בחורות תפוחות השרוולים בשמלות מלמלה מורטות נוצות לסעודת המצווה, הכליזמרים בשיתוף הווסט ...

דבר שהפוליטיקה ממש לא הצליחה לעבור במשך המון שנה, נגיף צעיר מיובא מסין הצליח להרוויח בכמות זמן ניכרדבר שהפוליטיקה ממש לא הצליחה לעבור במשך המון שנה, נגיף צעיר מיובא מסין הצליח להרוויח בכמות זמן ניכר

תם סיום בסיומה של חודשים שהיא מאבקים הושגה פשרה פעם החרדים לישראל בתינו. החרדים יסגרו ישיבות, כוללים ובתי מדרש, יצמצמו ...