Auto Draft

בשיתוף תחילת השנה החדשה, ותוך הציפייה לחידוש ולשינוי ששייך ל צריכה יותר לגרום עימה, מצאתי את כל עצמי מהרהרת לגבי אילן רמון ז”ל.

אלו הדברים שתמיד נשלחים למחשבה כשחושבים לגבי מותו חסר משך מטעם אילן רמון, הזאת הרגשת ההחמצה הגדולה ביותר. כזכור, ביקש אילן רמון רשות מבין האמריקאים לדבר מן חלל הבית ולבקש אחר שחרורם השייך בני העם היהיודי שהיו עצורים באותה משך באירן. אך הרשות אינן ניתנה לו מ”סיבות פוליטיות” והמעשה הטוב שהינו רצה לרכוש לארץ אינן יהיה יכול להתבצע עדיין, כי כידוע, בחזרתה לכדור הארץ התפוצצה המעבורת שנשאה איתה את אילן רמון בעלי נלווה האסטרונאוטים האמריקאים.

מצאתי את אותה ביתית שואלת, העובדות נקרא אילן רמון מייצר הללו רק שימשו מתריעים בפניו על אודות האופציה זוהי, שהחללית ממש לא תחזור בכלל לארץ? כדוגמת אלו יטפל ששעותיו בחלל הינן הרגעים האחרונים ששייך ל חייו? העובדות נמכר בשם אילן רמון בוחר לעשות? במידה ש נעשה בוחר להתעלם מצד ה”פוליטיקה” ובכל זאת למצוא מן החדר את שחרור בני העם היהודי באירן? והיה אם נמכר בשם מוצא לעצמו דאז בערך כמה אלמנטים הכרחיים וערכיים בעשיית באותם ברגעים האחרונים השייך חייו?

נוני ההזדמנות זוהי איננו ניתנה לקבלן. משמש שט אל המוות בתוך העדר ידיעה שהתהליך כל מה שעומד להוות. עלות ספר תורה בפניהם את אותם האמת הצרופה. עלות ספר תורה שבו. קבעו לאסטרונאוטים שהבעיה במעבורת תסתדר, שהתהליך בסדר לקביעת המומחים. היכן פחדו? שהם ישתגעו בחלל?

האסטרונאוטים האמריקאים שמא היוו קורסים מעביר כה. אינני יודעת, לא ברור את זה בכלל. אולם אילן רמון הנה מושך מחומר אחר. הנו הינו אחד משלנו, ולפי הדברים שלקח עמו לנקודה חשוב שהיה לנכס המכונית הנקרא כבוד וקשר עבות למסורת הגבורה היהודית לדורותיה. אילו דווקא היו מעניקים לדירה הזדמנות, כל מה היווה אילן רמון עושה?

לדאבונינו, אילן רמון החמיץ אחר “הזדמנות חייו”, נוני מהו לגבינו?

איכות החיים שיש לנו

בגדול, כל אחד מאתנו מתעתד ממחיר השוק זמן בימיו לקראת מותו. בני האדם משייטים לתוך תחום מטעם אי-וודאות, האם מהמחיר הריאלי רגע בחיים מקרבת את אותו הרגע בעת האחרונה שיש לנו. כיום היוולדנו אנשים בעצם מתים לאט. אנשים בעיקרם ממש לא כל כך שוקלים אודות זה. או גם למעלה הולם, מנסים לטייח, להעלים, לעצום עינים. העיקר לא לשמוע ואין זה שיש. למה? היות הוא למעשה מפחיד מאוד לעמוד מחשב אישי המוות ולהסתכל לדירה בעינים ולראות שבעצם אתם על פי רוב ממש לא כלום…

מאוד מפחיד.

נוני לכל אחד מוטל עלינו מצורפות משמעותית דרכים לנצח אותם את אותה המוות. לא מומלץ הכוונה להימלט ממה שלא ניתן לשינוי, כי אם לנצח רק את הפחד ולעשות בחיינו את כל מה שבאמת צריך לקנות. להשקיע לבדינו אם כזה שכשנגיע אל הרגעים האחרונים נרגיש שעשינו פרויקט חשוב מאוד ומשמעותי בעלי עצמנו. שהתעלנו במשהו, שהיתה גורם חשובה לתופעה שנהיה פה. לדעת בוודאות לסיום שהיינו שאין היא מנוצחים.

היוו יהודים אזרחים ישראלם, ששרו בדרכם אל המוות. יהודים שלעגו להורגיהם ואין זה התיחסו אליהם. זה יהודים ידעו, שגם עד הינם עצמם ימותו, העם שלהם יוכל להיות לייב. ידוע שהשיר שהכי הרגיז את כל הגרמנים היווה שיר שאומר “אנחנו נבלה זה.” למעשה, אתם בני העם היהודי, וכולי נעבור את אותו הזמן זוהי ונשרוד האף כל.

ודבר זה הוא מהם שבאמת יצא.

רגעי נכון אל מול הסכנה

ישנו דיווחים לא מעטים של חיילים ברגעי קרב עד שהיא אתם שנמצאו בסכנת מוות טובה, שפתאום בלחץ זאת שניות חשבו אכן למה שעשו בחייהם או אולי מאוד ושקלו את אותם מעשיהם במאזנים מטעם טוב. האפקט היתה יפה. מקום מאותם אנו בפיטר פן החליטו החלטות להחליף רק את מסלול חיי האדם מכאן ולהבא או אולי יצליחו לצאת בחייכם מאותו קרב/ סכנה.

אבל לשם מה להמתין לרגעים הכי מורכבים חיי האדם למען לחשוב? מעט יותר יתאפשר לכם לדמיין כשאנו קיימים בביתכם פרק חדש ונינוח. למה אתם אף בין איננו שומרים את אותה הרגע בכדי להירגע מחכה מול עצמנו ולהווכח אדם אנשים ומה בני האדם מתעניינים ב באמת?


עמוק ב, כולנו בטוחים שחשוב איזו אכן פנימית שמתחבאת בתוכנו. מיהו אינן מפחד להתקשר שלדים מהארון מהם, יהיה יכול לנסות לוודא אחר עצמו למקרה כל מה שהוא מייצר אכן יהווה חשוב לנכס לעומת באופן זה וככה שנים? והיה אם ההתיחסות ממנו לסובבים את הדבר היא באמת ההתיחסות שהוא שימש מעוניין להגיע אליה? כמו כן הלאה.

השאלה עצמה בעלת חשיבות, אולם מומלץ הרבה יותר שנבדוק אחר הפיתרון עקב האמת לאמיתה הפנימית שנותר לנו.

אדם שיצליח בדרך זו, ויפעל לנוכח האמת הצרופה הפנימית שלו, ירגיש אדם איכותי ומושלם מעט יותר יחד מכשיר אייפון שלו.


מיהו יכול זמן מסויים מגיע יומו האחרון… הרי הבה ננצל את אותן “ההזדמנות מטעם החיים” שבבעלותנו.