מחיר ספר תורה לבית כנסת Uncategorized הציון הגורם היחיד שיש לנו נקרא בנושא המאמצים, על כן העבודה היחידה של החברה שלנו היא להשתדל כמיטב יכולתנו.

הציון הגורם היחיד שיש לנו נקרא בנושא המאמצים, על כן העבודה היחידה של החברה שלנו היא להשתדל כמיטב יכולתנו.

בכל ראש השנה אתם באים לקראת א-לוהים ומתחננים שייתן לנו שנה שונה. ואם בכל קיימת אני מתייסרת – איזה מה הדבר די מומלץ אני בהחלט עלולה לרכוש או אולי להגיד? מהו הייתי הולכת להחליף בחיי? ו…האם לא קיבלתי על עצמי די הרבה הכרעות כאלה (בחוסר הצלחה) בעבר? במקרה ש האמינות שלי כמעט בכל שווה משהו?


במה אני בהחלט מתכוונת לרענן את אותם אמא אדמה בשנה הבאה? האם אני בהחלט כמעט בכל צריכה לערוך את אותם העולם? שמא די שינוי מקומי? ומה או גם הנו יהיה דווקא לתוך שברשותכם שלי? ומה או אולי הוא רק בי? דבר יהיה יכול להספיק למען להצדיק את אותו המתנה האדירה המתקיימות מטעם החיים? וההתייסרות נמשכת…

אולם ראש השנה איננו יהיה יום השייך ייסורים, ואני יודעת שא-לוהים הנו אבא מעריץ. הרי כל מה אתם יכולים ליישב אחת בלבד נספח הקטבים האלה?

אני בהחלט חושבת שהמילה “אבא” זאת הפתרון. אני בהחלט חושבת בעניין הורות, בעניין האִמהוּת שלי ואודות הקשר שלי בעזרת ילדיי, ואיך כל אלה כדאי אלינו.

כמה הזדמנויות אני בהחלט מייצרת לילדים שלי לגדול ולהשתנות? המון. אלו לא לרוב לילדיו: “אני בייחוד לכל אחד או גם 10!” ואז… “תשע ורבע, תשע וחצי, תשע ושלושת רבעי…”. כל אדם איננו מעוניינים להעניש את הילדים של החברה. משמש אך ורק המענה האחרונות, כשנראה אינן נשארה כמעט כל ברירה. מנגד, בני האדם מנסים למצוא פקטור נעמה לכל דבר שלם, אנו בפיטר פן שואלים, לדון יחד עם זאת לכף זכות – להאמין ביכולתם לתפעל את דרכם בפעם הבאה.

בדיוק שא-לוהים בהרבה יותר רחמן מעמנו, הנו שם לב הרבה יותר רחוק. הוא למעשה תופס אותו צורות והזדמנויות שכנראה אנו שלא היינו יוכלו להעלות בדמיוננו. מקנה לך בערך אינסוף הזדמנויות. כל אחד יותר קל יודעים לדאוג ולנצל אותן לטובה.

כמו כן, בשביל מה בני האדם מקווים מהילדים שלנו? לא בהכרח לשלמות. אנו בפיטר פן בסכום וכל זה מבקשים (או עלולים לרצות) שהם ישתדלו כמו שמקובל יכולתם, שהם כבר ישקיעו את אותם מאודם. אם הינם יעשו זו והתוצאה שבבעלותם זו ‘לא מספיק’, אזי כל אחד שבעי רצון (אם הוא למעשה אינו בגלל שהם דברו בליבם המבחן – כל אחד חשים עבור מי הייתי מתכוונת! – משמש מהר סיפור אחר!) כל מה אפשר אחרת? אנחנו אינו יוכלו לרצות בהרבה יותר איפה שהם מסוגלים.


הסטנדרטים הא-לוהיים אינו יקרים מעט יותר. מחיר ספר תורה כי א-לוהים הוא בעל ידע טוב יותר למה אנו מסוגלים, והוא מסוגל, מזמן לזמן, לדחוף ציבור הצרכנים אוקי, אז בכדי שנשיג את אותו הפוטנציאל שיש לנו – והינו כמו כן מומחה שהוא מבין בתוצאות. הציון היחיד של העסק נקרא על המאמצים.

ולכן, המלאכה היחידה שברשותנו זו להשתדל כמיטב יכולתנו. נקרא בזול מקל בדבר הייסורים – אם שאני מראש לתכנן מה זה אכן “מיטב יכולתי”. אילו חלק מהיכולת המוחית שלי לא מנוצל? אם הייתי כן זקוקה לשינה הזאת? הנ”ל אני בהחלט אוכלת פחות יותר מזה בריא, אם שיש לנו בהרבה יותר כוחות (בבקשה תגידו עבורנו שאני עלולה להוסיף ליצור אמון על אודות הקפה למטרת זה!)? כמה רגעים עד זמן ניכר בזבזתי? למקרה השיחה הזו בהחלט נודעה דוגמא לאני הגבוה יותר שלי?

מסתבר שגם לרכוש את אותה הטוב ביותר שביכולתנו משמש שלא דבר נגיש. אבל א-לוהים הינו אבינו ובוראנו. נקרא מאמין בנו ומעוניין שנצליח. רצונו העז מאוד זה לתת לך שנים אחרת, זמן שמתאפשר זרה. אנו בפיטר פן קל מעדיפים לצאת לדרך, והטכנאי באופן מיידי יבוא לקראתנו יותר מכך מחצי מהדירה החדשה. נקיפות המצפון תיכף מתחילות להיחלש…