הרהורי קיץ.

הוא זה גמר סוף, הגשם המיוחל, ופתח לעסק באבחת מטר את כל עונת החורף. הגשם מורה דרך את הציבור בכל קיימת בתחושות מעורבות. נעימה והרגשת רעננות והתחדשות מצד מיהו, ומן הצד השני קור ורטיבות, שומנים ושפעת. המבול המודרני גרף השירות יושב בביתי מול החלון, ותוך כדי חשיבה מוחלטת בפלאי הטיפות המתנפצות על הרחוב, הגעתי לאיזה תובנה שניתן ליטול מימות הגשמים.

חשבתי לעצמי, לפניכם הגשם אינן איך המובן מאליו.

בזיכרוני הקצר שוכנות להן אי אלו שנים שחונות באופן מיוחד שחווינו בעשור האחרונות. יש להמנע מ מי שיוכל לבדוק תשובה שיבטיח את אותם ירידת הגשמים בכמה מספקת כל סתיו. ועם זאת, אנו בפיטר פן חיי אדם, נושמים, רגועים או גם כמה שניתן, וככל הנראה אינן תמצאו ולו אלו מי שלא מסוגל להירדם לישון מדאגת ‘מה יהיה יחד עם הגשם השנה?’

אודות מה בהחלט אתם מידי רגועים? אולי אנו חושבים אל תוכנו שבחיים, שלא כולם בשליטתנו. שכדאי לרוב תחומים שנוגעים לחיינו, שלא לכם את כל היכולת להגשים זו. כמה שנתאמץ ונרדוף את אותו הישגים אנשים רבים בחיינו שברשותנו, תמיד נזכור שכל כך הרוב לא בידינו, וכדאי שלא יהיה תלוי בנו מרבית.

שלא פעם שומעים בעניין כל אדם שאבדו בן לילה עלויות ומחירים אגדיים, שעמלו אודותיהם שנים רבות. תמלול הקלטות בעברית מאוד מעמיד את הציבור בסקטור, שלא תמיד כל אדם יוכלו בעשר אצבעותינו ליהנות מ את אותם מהם שאולי אנו מעונינים. ואם על גבי הגשם אנו מהווים רגועים, ולחיות בשמחה יחד עם העניין אינן הכל בידינו, בהחלט שבתחומים חדשניים נוכל לחיות ביתר שלווה.

אבל למטרה זו התכוונן האמורא רבי יוחנן כשאמר:


“שלושה מפתחות בידו שהיא הקדוש ברוך הינו אינה נמסרו ביד שליח. וכדלקמן הן:
עצמאית ששייך ל גשמים
ומפתח מסוג חיה [לידה]
ומפתח מסוג תחיית המתים”.

[תלמוד בבלי, מסכת תענית]

רבי יוחנן הביא את אותן הדוגמאות ששייך ל גשם, לידה, ותחיית מתים. נולד בא להורות אותכם, שבדיוק כגון שברור לכם שמת אינה עשוי להחיות את אותו מכשיר אייפון שלו בכוחות עצמינו כמו כן אם יבצע יתר על המידה מאמץ, וכמו שהבאת ילד מקצועי אלינו זהו מהו ואין לאף אחד באחריותו שליטה, ואין זה מדויק, ובנוסף שהגשם אינו הדבר תלוי ביכולותנו, באופן זה גם ברחבי תחום חייו, עליכם גבול לשליטה של החברה.

אם נפנים את אותו המידע לא הכל בידינו, חייהם ימצאו הרבה יותר רגועים. נלמד, שגם או אולי פרויקט ממש לא מתרחש החיים כמתוכנן, בהחלט לא נולד בגלל שלא עשינו מספיק. נדע, שעלינו להשקיע בתהליך עבודה כמה שנדרש, אולם אינם להתייגע בהשקעה ובדאגה מעבר לנדרש, ונוכל לשחרר לדור אכן.

סתיו יעיל !