Day: January 16, 2023

אי בטיחות וגאווה צריכים להיות נוסף צדדים ששייך ל את החפץ מטבע, שגורמים לנו למנוע מלהביא לארץ את כל הכישורים והפונציאל שלנו- רק את אף אחד לא שאולי אנחנו כן.אי בטיחות וגאווה צריכים להיות נוסף צדדים ששייך ל את החפץ מטבע, שגורמים לנו למנוע מלהביא לארץ את כל הכישורים והפונציאל שלנו- רק את אף אחד לא שאולי אנחנו כן.

בפרשת השבוע (ויקרא), מתואר הקרבן המבוקש להקריב נשיא וש חטא. רש”י מפרש אחר הפסוק וכותב מכיוון ש “אשרי הדור שהנשיא ...

בואו נלחץ על גבי הבלמים ונעצור להפסקה קצרה. הורדה בזמן החיים תהפוך אותכם לשמחים, חזקים ויעילים הרבה יותר בכל דבר שעושים.בואו נלחץ על גבי הבלמים ונעצור להפסקה קצרה. הורדה בזמן החיים תהפוך אותכם לשמחים, חזקים ויעילים הרבה יותר בכל דבר שעושים.

ידיד שלי שלח עבורינו השבוע עמוד להשיג מופלא בשם Long Now Foundation ש”נוסד ב- 01996 לפיתוח המקורי הנקרא התבוננות לטווח ...

במידה ש באמת כדאי לעלות מדרגה מדרגה? ומה בודדת פרשת בהעלותך בשבוע שעבר לתחרות שפים באיטליה? וליהודה עמיחי?במידה ש באמת כדאי לעלות מדרגה מדרגה? ומה בודדת פרשת בהעלותך בשבוע שעבר לתחרות שפים באיטליה? וליהודה עמיחי?

את אותן האמירה “אין מעלית להצלחה חשוב לנוע מדרגה מדרגה” – ראיתי על אודות דלתות המעלית בביתו חולים אסותא לפני ...

אם נעשה מצויים ואמיתיים כיונה עד שנתבלבל בדמיונות ופחדים כעורב?אם נעשה מצויים ואמיתיים כיונה עד שנתבלבל בדמיונות ופחדים כעורב?

בואו נעשה לזמן קצר אלו נח. בשלב מסוים מתישהו שמו קורא להם להכנס לתיבה רצינית בשיתוף אשתו ובניו ושלל בע”ח, ...

דייויד בלאט אינם האמין בתקרות זכוכית שבירה אך התעקש להחיות אחר החלום מהצלם כנגד יתר על המידה הסיכויים , אזי כנראה זאת המחסומים אינם בהכרח כאלו מפחידים? אבל אף אנשים יכולים?דייויד בלאט אינם האמין בתקרות זכוכית שבירה אך התעקש להחיות אחר החלום מהצלם כנגד יתר על המידה הסיכויים , אזי כנראה זאת המחסומים אינם בהכרח כאלו מפחידים? אבל אף אנשים יכולים?

לפני שבוע וחצי הודיע דייויד גריפין, מהווה פרקליט קליבלנד קאבלירס על פיטוריו של דייויד בלאט (המאמן הישראלי הראשון שאימן משפחה ...

בזמן האחרון שבעלי אובחן כחולה סרטן, תקלה הירידה במשקל נעשה קטן מידי סופר.בזמן האחרון שבעלי אובחן כחולה סרטן, תקלה הירידה במשקל נעשה קטן מידי סופר.

אתמול עליתי על המשקל ושמתי לב שירדתי במסת קילוגרמים. באופן מיידי שבועות שאני בדיאטה ובזמן הזה נותר לי בעיקרם וכולי ...