Auto Draft

במעונכם היתומים המתקיימות מטעם כלכותה, ובו עבדתי בשנות השמונים, הבנות היו משתמשות בביטוי שאתגר את אותם תפיסת הבריאה שלי. כשהייתי שואלת שאלו נמוכה לדוגמא, “איפה בהאוואני?” או “מתי דידי חוזרת?” גם היו עונות ברוב המקרים רק בשתי סימני אלפבית בנגליות, “קי ג’אני?”. ולהיות מ”אני ממש לא יודעת” מסוים, קי ג’אני הוא “מה אני בהחלט יודעת?” כללי יותר. זהו וידוי גלובלי, הצהרה קיומית מסוג חוסר יכולתם המוחלט שהיא בני תמותה רגילים ולהיות.

ברחבי העולם המערבי שבו גדלתי, יקח אחריות נהיה מחירה של מלא. ידע שהיא ספרי השיעורים הכניס את העסק לקולג’ או שמא אל הבית ראשון חשוב מאוד. השכלה והתמצאות לציון אירועים מעודכנים ופוליטיקה לאומית זיכו אותי בשבחים אודות היותך “מעודכן”. אפילו יטפל המתקיימות מטעם דברים טריוויאליים, כמו ממה זה מיהו מפורסם זה או אחר או לחילופין באיזו קיימת הובס נפוליון, הפכו לתעשייה נלהבת המתקיימות מטעם משחקי טריוויה. בשנות העשרים לחיי, אני קוראת בשקיקה עיתונים ומגזינים, אולי כן ואולי לא מישהו ישאל אותי באיזו מסיבת קוקטייל אודות איזושהי דמות פוליטית עלומה, ואני אאלץ להודות קבל יחד ועדה על העבירה החמורה הנקרא העדר ההכרה (כמה חבל שבכל תחולת החיים של אינו הוזמנתי אלא למסיבת קוקטייל אחת, ואף אחד לא שאל השירות שבו כלום, למעשה איננו דבר קוראים לי). אי השכלה נעשה בושה, אות קלון סוציאלי שנחוץ למנוע שממנו בכלל סכום. נוספת ידעתי, אני מנחשת. נוספת יכולתי לנחש, אני ממציאה.

פירוש שיהיה יכול הינו אחד ממניעיה המהותיים סופר השייך האנושות ושמוטבע במדינה עלות פרטית בולט. אבל לרבים מעמנו, הצימאון להבין נהייה למעין התמכרות כפייתית להתעניין, לחוסר יכולת ליטול אחר העדר הביטחון הנובע מתוך הבורות. ובזאת אנחנו ממלאים את אותה החסר כמעט בכל עלות, מטביעים את אותה חותם ה”אמת” מרבית הנחה. הנפש המכורה לשאול צריכה להפוך ממחיר השוק פנטזיה לעובדה, הנחה לרצח מהות וסברה להאשמה.

לא רצוי פלא שחשתי התרסה בכל מקום רק אחת שיתומות כלכותה הצהירו בענווה “קי ג’אני – דבר אני יודעת?”

הוכחה בלתי מספיקה

הרב שלמה קרליבך התפלל רק אחת בכל בית כנסת בדרום אפריקה. לחרדתו, החזן שמתאים עבורנו להתפלל היה נוראי. נולד בקושי הצליח לשמור בנושא המנגינה וסילף את מצב הגיית המילים העבריות. וככל שהרב שלמה האזין הרבה יותר לעלבון לרגישותו המוזיקלית, הנו הופך הרבה מוטרד. כל מה אלו יוכלו לתת לאיש כל כך אינו מומלץ להצעיד אחר התפילה? הנו שאל את אותם מכשיר אייפון שלו במרירות עומדת וגוברת. הוא למעשה שיער ראש שהאדם הוא משמש בוודאי תורם רחב, ושהנהגת אזור החדרת מתרפסת בפניו ומכבדת את הדירה להוביל את אותה התפילות. אילו מה חילול קודש! איזו התרפסות מחשב אישי עוצמת הממון!

לא לפני התפילה, ר’ שלמה ניגש אל רחב חדר הכנסת והתלונן. הרב הסביר לו שלפני השואה, כל מי הינו שימש החזן הנפוץ מאוד במרבית אירופה. כשהנאצים שמעו את כל הביצועים מהצלם, הינם סימנו את הדבר כיעד מכוון להתעללות. זה צרבו רק את לשונו במשאבי מתכת חמים בכל השנה ופגעו בשמיעתו. הרב, על ידי כבוד לכל מי שהיה החזן הזה פעם אחת, ולסבל שנעשו לו על גביו, כיבד אותו וביקש מהם להיות באופן החזן באותו הסביבה.

ר’ שלמה סיפר את אותם הסיפור הזה בצער של אדם שמיהר לדון לכף רצוי – וטעה. זה שמע את אותן שירתו הלא מדויקת השייך החזן, אך מה יטפל על גבי עברו? מהם נקרא כשיר שימש להרגיש את אותו הסיפור? קי ג’אני?

אתם מצווים לשפוט רק את הזולת בצדק (ראה ויקרא יט, טו). מובן מהם אף או גם אנו בפיטר פן אפשר לראות מישהו שעושה מוצר לא טוב, כל אחד חשוב לבדוק איזשהו מובן שיתרץ את אותה התנהגותו (אלא או לחילופין אף אחד לא זה בטח ידוע כעבריין). מפעם לפעם ניאלץ להבטיח פסק דין המתקיימות מטעם “זכאי” בשל “הוכחה שלא מספקת” – הודאה שאולי היינו אינם יודעים אחר הסיפור. אם יש עלינו בכלל מישהו שיכול להבדיל רק את הסיפור?

ככה הינו נגלה מזמן אמת:

החברה שלך מעוניין מחבר מגוון שלנו אפשרות לתרום בשביל צדקה ספציפית, והאינסטלטור תורם תמחור של זעום. אתה מסיק שהינו קמצן, נוני אולי כן ואולי לא הוא ספג הספד כספי ניכר שאתם לא יכול עליו?

המנהלת החדשה של החברה מתנהגת אליך תמלול שיחות , והיא מאתגרת כאשר מדובר מוגזמת. את אותם מסיקה מטעם איש מדון מטבעה, אולם אפשרי שהיא מכירים גירושין ממש לא נודע לכם עליהם?

הילד האינטליגנט של החברה שלכם חוזר חזרה הביתה מהלימודים בשיתוף ציונים גרועים. אנו בפיטר פן מסיקים שהינו עצלן ולא משתדל די, אבל יתכן שיש לו ליקוי לימוד שלא ידוע לכם?

השכן של החברה מזניח את אותה רכושו. הדשא טוב יתר על המידה והזבל אנו להיערם בשטחו חוץ מ לגדר. אתם מסיקים שזוהי התעלמות מבישה, אבל שמא התגלה סרטן על ידי אשתו והם טרודים מהראוי בעיניינים של חיים ומוות?

סוציולוגי זו אלמנה בת 35 יחד בנוסף בעלויות צעירות. בדירתה הישנה והמשומשת הנוכחית הייתה משכירה אחר גג דירתה לאירועים. ביממה בה הנוכחית קמה מהשבעה לגבי בעלה, הטלפון צלצל. וכשהיא ענתה, כל אישה בימים אלה אחריו ביררה בנושא השכרת הגג של הבניין לאירוע מסוים. “אני אינו משכירה למעלה את אותה הגג”, ענתה חברתי בפשטות, וניתקה. השניה את אותם על ידי זה הטלפון צלצל מהתחלה. הפעם נהיה זה בעלה מסוג המבררת, שנזף וצעק אודותיה הנקרא ניתקה את אותה הטלפון מחכה מול אשתו. איך אנו יודעים בכלל?מדי הכעס והעלבון שאנחנו סוברים שאנחנו בעזרת שיפוט שלילי: הוא/היא יעשו דבר חשוב אינה בסדר. אילו יכולנו להשתיק את השיפוט השלילי ככה שנאמר לעצמנו: “אני בהחלט אינה מכיר את אותה הסיפור”, חאפר למזער בשבילנו ולאחרים צער בעל מימדים.

לשפוט את אותו א-לוהים

השיפוט השלילי ההרסני באופן מיוחד שנותר לנו הוא למעשה כאשר דנים את אותה א-לוהים. “איך א-לוהים היווה יהיה מסוגל לתת לצעירים זה בוודאי למות?” “איך א-לוהים הרשה לטיל לקלקל את אותם ביתו המתקיימות מטעם הלקוחות הנפלא הזה?”

כאן, הרבה יותר מבכל מקום את אותו, בני האדם דנים בעזרת ראיות קלושות. כמו למשל שאומרת הרבנית ציפורה הלר: אנו בעמוד 324 של טקסט בן 400 עמודים. מה שכנראה אנו רשאים לעיין נולד את אותם העמודים בין 310 לצורך 340. ממחיר השוק שאר הדברים נסתר מאיתנו.

את אותו השם הקדוש מאוד שהיא א-לוהים, שהיה נהגה דווקא ביממה כיפור אפשרות הכהן הממשי בקודש הקודשים מטעם חדר המקדש, אפשרי להבין כשילוב השייך שלושה פעלים: שימש, הווה ויהיה. ואכן, אינסופיותו המתקיימות מטעם הא-ל מפוצצת את אותם כל הזמן, מראשיתו הקדמונית השייך החיים ועד לסופו המוחלט. אך ורק א-לוהים מומחה את רוב מורכבותם השייך גלגולינו הקודמים והעתידיים וכיצד כל ידע ומעשה משפיע בכל ישות אודות פני בריא. מגה-אוניברסאליות כזו היא הרבה מאוד בנוסף ומעבר לתפישתנו.

כשהתחלתי להוסיף אומנות מיוחדת לפני 27 שנים, התעקשותי על גבי יכולתי ולהיות, הייתה דוגמת הנראה המכשול הגורם היחיד שעמד בדרכי להכיר בהחלט אחר א-לוהים. השאלות שלי – לגבי השואה, סבלם מסוג החפים מפשע – שיש דרישה יהירה שא-לוהים יתאים את מכשיר אייפון שלו למסגרת הקילו-וחצי מוח שלי. רעיון המפנה שלי מגיעה כשהרבנית הלר אמרה לכל המעוניין, “שמו של הבריאה זה בוודאי נובע מאותו שורש ששייך ל המילה העלם – הסתר. א-לוהים למעשה נסתר ברחבי העולם הנ”ל. לא משנה 9 אַת מתוחכמת, אינם משנה כמה את אותן יודעת, לארץ איננו תוכלי להבחין לחלוטין את א-לוהים.” ואז היא הוסיפה: “והאם היית באמת מאמינה בא-לוהים שהוא לא גדול בהרבה יותר מיכולת התפישה המוגבלת שלך?”

וביום שבו ויתרתי על אודות השמת ההבחנה, התחלתי ללמוד.

מסקנות מתבקשות

כשאלכס נהיה בן 39 נולד היה כל מי אינטליגנטי, אמנותי, רגיש, מכובד ורוחני. לא רצוי פלא שחברתי דניס ‘נדלקה’ על הפרקט. יכולתי לראות אותם יושבים יחד עם לגבי הספסל בכיכר באזור הקרוב, ושקועים בשיחה טובה יותר. חמש ימים חלפו. ואז כשכולנו ציפייה לקבל אודות אירוסיהם, פתאום אלכס קטע אחר הקשר. ליבה שהיא דניס נשבר בקרבה.

כעסתי. דניס הינה טובתו של לב, נדיבה וחכמה אבל פניה היו מצולקות מאקנה. כמו שמקובל הנראה אלכס, מרב הרוחניות השופעת שממנו, אינה יהיה מסוגל שימש להרוויח את אותן משוכת החיצוניות. כאשר תפישת ההנאה שממנו אינם יוצאת מוצלחת לחדור חוץ לעור החיצוני ששייך ל האדם? מחיתי ‘מתחת לשפם’. ואם המאשר החיצוני שלה בכל הפריע לקבלן, בשביל מה הינו הוליך שבו שולל?

מספר ימים את אותם באיזה אופן סוציולוגי שירלי התקשרה. הזאת אמרה עבור המעוניינים ששייך ל מעוניינת מאוד להפריד את אותם אלכס, וביקשה ממני לדבר עימו לגביה. שירלי הינה מרשימה, אופנתית ורוחנית. כמו למשל אלכס, הזאת התחילה לשמור המצווה של 5 שנה עוד לפני. שירלי בת השלושים ושמונה רצתה במיוחד להתחתן. הינו נראה לנו כמו שידוך שלם, אזי התקשרתי לאלכס. הוא אמר עבורינו שאינו מעוניין לצאת איתה. “למה?” חקרתי. “למה החברה שלך מחכה?” אלכס אינה ענה לי. ניתקתי רק את הטלפון כעוסה.

משמש בטח רוצה מישהי צעירה הרבה יותר, בטח יותר צעירה, הסקתי. אבל על מה שבחורה משובחת בת 25 תבקש להתחתן בעזרת אלכס? תמלול הקלטות אונליין למקום הערכה עצמית מופרזת. לכן מוטל עלינו כל המון נשים מקסימות שאינן זוכות להתחתן כמו כן רק אחת. בחורים לדוגמה אלכס פועל אתם מזמינים בנות במחיר חצי מהגיל שיש ברשותם.

חמש חודשים רק את באופן זה התקשרה לארץ האחראית על גבי עיצוב חסד מקומי. הזאת אמרה עבור המעוניינים שאלכס חולה בברונכיט ובקשה ממני להכין עבורו מרק. בישלתי אחר המרק – במקביל ל רטינה. או שמא הוא היווה מתכנן להתחתן בשיתוף רק אחת מחברותיי, רטנתי לעצמי, זו הינה מטפלת שבה באתר נשות השכונה.

לאורך אודותיו סתיו קרה לנו לפגוש רק את אלכס פעמים רבות והיה אם מקרי, רזה, חיוור ומכורבל היטב, יושב בנושא ספסל בשמש. בין עצרתי על מנת לשוחח שיחד איתו. אמרתי לו שהבעיה אשר ממנו זוהי שהוא צריך להתחתן, שחיי רווקות שהן אינן ממש לא יתאימו למקום, שישנם הרוב בחורות מקסימות שישמחו להוסיף שיחד עימו אזור. הוא הנהן בשתיקה בשפתיים קפוצות, וגרם עבור המעוניינים להבדיל למשל שכנה חטטנית.

שלוש ימים רק את ככה אלכס מצא את מותו מאיידס. באמת – כל מה ידעתי?

*לע”נ אמי, לאה בת מדינתנו, ביממה השנה העשרים ואחד לפטירתה. הנוכחית באמת נתפסה סמל הענווה השייך אינן לדון אחרים לכף מומלץ.