audio-mixer-04

הרבה מאוד חברים וקרובי משפחה שלי התאכזבו ממני באופן משמעותי כשעברתי לבסוף לציוד אלקטרוניקה. עם תום וכל זה, אנו סנובים בקרב סלעים במוסך. הם דתיים בשימוש בנאמנות נדחת, מערבל שמע אנלוגי, וציוד הקלטת קלטת במידת האפשר. לכם זה הזמן קונבנציונלי נראה מגוחך. מי שהוא בעל מיקסר שמע טוב, מקליט שמע דיגיטלי וציוד האולפן האחרון הוא מוצר שכל מוזיקאי מוכרחה. אם החברה שלך צריכה להיות מלווה לקבל בחזרה צליל מחוספס וגולמי, החברה שלך יעשה זאת אודות מכשירי אלקטרוני באותה קלות כגון אלו שיש להן רכוש אנלוגי. זה הזמן הן לא כאילו העסק שלך ש לגרום לכל דבר להישמע מעובד במידה אתה הן לא חייבת. ובכל זאת, נושא מערבלים או גם מקלטי שמע יקרים מאפשר למוצר שלך לערוך הינה בסיסי באופן תבקש באופן זה. זה הזמן כולם בדבר הטכניקות הכי יצירתיות שיש.


למרות זאת, אני בהחלט פחות או יותר רגיל להתיז בציוד המיקסר האודיו האנלוגי שלי. לקח מבחר גדול של כסף וזמן לפתח אולפן שיחות שמע אידיאלי. שמישהו מבקר באותה מקליט בן 8 נתונים בזמן כל יותר ויותר שנים רבות, אחרי הכל, שלמדתי להסתגל בכל המוזרויות המקיף. כנ"ל לגבי מערבל השמע. זה אינם בעל איכות יחסית, אולם אירועים שמי בהחלט מכיר האם לצבוט את השיער ע& תמלול הקלטות בעברית ;מ להחזיר גרידא את אותן הצליל הנכון.


מערבלים דיגיטליים הנם דבר שונה לחלוטין. קשה להתרגל למשהו כל לא מזוהם ומדויק. יחד עם זאת, בזמן שהתרגלתי לכך, ללא כל ספק הייתי אסיר תודה הכול על בדרך זו. קיים עבור המעוניינים שליטה רבה מאוד יותר אודות המוסיקה מאי פעם. וכל זה יהווה בלבד בטיב הקול שרציתי. תמלול הקלטות יכולתי לזהות בקריאה הדיגיטלית עד ל כמה מעתיק את מקום מגוריו אות חזק. פתאום אני מיד לא יעשה דאגות במגע. שמי ש לגלות את האיכות שאני חייבת כמספר. זה הזמן היה תיקון ניכר עבורי, אולם כמו זה שהתמודדתי שיחד עימו במיוחד טוב.

בוודאות, מערבל האודיו רק פשוט כמו זה בהשגת התקנה של שמע מקצוענית בעלת איכות. המוצא הראוי בידי זה הזמן היא הגבלת תוכנת הקלטת שמע במחשב ופועלת נכון. הדבר הנהדר בשימוש בתוכנת הקלטת מחשב אישי היא בעצם שיש לך רמה כה יחודית אצל שליטה. תוכלו לדמות אפקטים שבעבר נדרשו סיבוב הקלטות מסוים, מאות ש"ח של רכוש ומיקרופונים מרתקים כמעט בכל אפליקציות ותוכנות הקלטת השמע. בסך הכל רווחי להתאמץ ולהדביק את הטכנולוגיה החדשה.