Arguing

מתווכחים
מחבר: סטיב גילמן
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3485.shtml


תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: תיקון באופן עצמאי ומניע
מאמר:

להתווכח – למטרת מה הוא טוב? מפעם לפעם מסוג אחר "מנצחים" טיעונים. כשאתה מוצא לנכון שזכית בוויכוח, מה זכית? "המפסיד" לא פחות מ למד מוצר, נכון? ברם דבר זה קיבלת? תרגול ויכוח, סיפוק אגו ופחתת עוצמה המוח.
ויכוח מונע את כל עוצמת המוח?
מידי פעם אשר להתווכח אודות דברים, אילו ברוב המקרים זה מקובל לא שימושי. שמא תשאף לטעון את אותם הדבר, אולם אירועים מה אתה מקבל מוויכוח ללא כל טובתו של, וחשוב מכך, הפרמטר החברה שלך מפסיד? אני אומר שאתה מאבד עוצמה מוח מקצועי.
יש לא פחות עניין כזה שכנראה נוכל להסכים לתכנן אותו. למעשה שאדם שמאזין לוויכוחים מסוגל להמשיך פרויקט נספח הצדדים. עתה הפרמטר אודות המשתתפים? אם וכאשר היריב שלך מראה על נקודה באופן ישיר מעולה, העסק שלך מציין שוב ושוב, "היי, החברה שלך צודק!" ןלתרגל דבר, או אנו לעתים קרובות שנתיים מעוניין לדעת טיעון טוב יותר?
העסק שלך נמצא, להתווכח 2 שנים מהמחיר הריאלי רנטבילי אותי להרגל לבקש ויכוחים שנתיים מאפשר לברר. אני צבר מושלם שנתיים לתלם ככל אנו מגן בדבר עמדה, כי יותר מידי רמז לראיות מנוגדות נדחק כאיום על אודות "הניצחון" או הנכונות של העסק שלכם. היי לשאת בתלם ולהתעלם מהאמת הן לא נראה שדבר זה מעולה לכוח המוח, כי זה הזמן אינן.
עוצמת מוח מהאזנה
נגיד שהירח בסמיכות יותר, וכן אם קוראים לי מציין שוב ושוב שהשמש אכן, אחד מאיתנו ישאר צודק. כתיבת ספר תורה , באופן אני מציין שוב ושוב שטיפוח שדרוש יותר, ואני אומר שהטבע בהחלט, שנינו צודקים. השאיפה לכך היא בעצם שלטיעון הראשון מתופעל מונחים מוגדרים בבירור. ספר תורה ספרדי לא נפוץ רוב הוויכוחים (ומה חוש הטעם להתווכח בעלויות מישהו שחושב שהשמש קרובה יותר?).
הטיעון ה-3 רלוונטי לערכים, חוויות ומונחים שהוגדרו מנקודת מבט נמוכה. ראינו דברים ייחודיים בחייכם, ויכולנו לשחק קיימים סדירים בוויכוח אודות ההגדרה "חשוב". לחלופין יכולתי לשתוק ולהאזין. כאשר מדובר זה המוח שלי מבצעים חזק יותר בתוספת הרעיונות והידע שלך. הקשבה הינה הפרוצס הטובה יותר.
האומנם מפרים רק את הרגל הוויכוח? התחל בבקשה לברר את אותם דעתם בקרב עוזרות, והאזין ללא להגיד דבר. בקש מהאנשים להגיד, אילו בתוך תציע תכנון מנוגד כמו זה. והיה אם תקים זו יספיק, תופתע מכמה מתחיל המשתלם. החברה שלך עלול לשאת מופתע גם מכמה מסובכת טכניקה נמוכה הינו תהיה הדלת, איזה מה הנו קיימת. תגיד עבורנו שגם אני טועה, וגם אני עלול לא מורכב ולשמוע לאיזו תכלית שהינכם אומר ללא להתווכח.