ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA לעומת כוננים קשיחים SATA
מחבר: מק מק’קלן
google.com/articles/computers_and_internet/article_2582.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט

מאמר:

בתקופה האחרונה היו עדים להתפתחויות מלהיבות בייצור כוננים קשיחים שיש להן החליטה לחוקק מטמונים רחבים 2 שנים, מהירויות ציר מהירות שנתיים, מהירויות העברת תוספים גבוהות 2 שנים ואמינות חזקה.
כוננים קשיחים ATA (הידועים לרוב כונני IDE) הם סוגו של הכונן הקשיח המשמש באופן ספציפי רק את במרבית מחשבי משתמשי הקצה. הוצג בשנת 1986, תקן ATA ראה שיפורים שונים לתועלת הגודל והמהירות על ידי הכונן הקשיח כש הוא עלול לתמוך. ATA-7, ששוחרר בשנת 2001, יוכל לשמור על קצב המרה של נתונים בעלייה של 133 מגה-בייט / שנייה .ATA-7 ייחשב למודל הקטן ביותר לסדר ATA המקביל.
ב- 2000, יצרני הכוננים הקשיחים יצרו תקן אידיאלי על ידי הכונן הקשיח הקרוי Serial ATA, הפופולרי מאוד SATA. הכוננים הקשיחים אצל SATA התגברו על מרב המגבלה על ידי ATA למשל תקלות אלקטרומגנטיות (EMI), תזמון אותות ופרובלמות רבות מקיפות תוספים. תוך מצב מהיר, SATA הפך לסטנדרט הרגיל בעבור מרבית משתמשי המחשב הביתי.
התיאור הבא מפרט את אותה ההבדלים של ATA ו- SATA.
Attachment Technology Attachment (ATA) מבוסס אודות ממשק מקבילי בידי 16 סיביות ומשמש בדרך כלל לשליטה בכוננים קשיחים במחשב. ויש, קבצים מצורפים לטכנולוגיה מפותחת סדרתית (SATA) הנם התקדמות טורית בידי סיבית פעם על ידי ה- ATA המקביל. אפשר להבחין בקלות מצד כוננים קשיחים של SATA על גבי כוננים קשיחים אצל ATA באמצעות חיבורי סולאריות והנתונים המגוונים שנעשה בהם שחמוש בגב הכוננים הקשיחים.
מחיר ספר תורה משווים ATA מחכה מול SATA, לכוננים הקשיחים של SATA מושם הטבות ביצועים המבדילים ש מכוננים קשיחים של ATA. כונני SATA מתאימים יותר להתקנה ושואבים לא ממש מתח חשמלי. מאפיין רב נספח של SATA היא רוחב הפס החשוב ביותר העתידי. הדגמים האחרונים על ידי כוננים קשיחים ATA מעניקים את כל קצב המרת הפרטים החשוב מאוד אצל 133 מגה לשנייה. לעומת שתקן SATA האינטרנטי יכול לתת המרת דברים בקרב עד ל 150 מגה לשנייה.
בהתאם ל Seagate, יהיה באפשרותכם בימים אלה לצפות שכן הביצועים של כונני SATA הכול על פני כונני ATA יעמדו על אודות כדלהלן -5%. ההתפתחויות בטכנולוגיית SATA ללא כל ספק ישתפרו בדרך זו. העתיד אצל SATA מגלה המעורבות גדול בידי משתמשי מסך המגע, הכוננים הקשיחים בידי SATA בנפח 600 מגה לשנייה צפויים לרוב שנת 2021, שיספקו מהירות וביצועים מצמידים.
אם וכאשר נבצע בדיקה הנדסית של כוננים קשיחים על ידי ATA וכוננים קשיחים על ידי SATA, יש להניח שתמצא כיוון כונני SATA יעלו יותר, אילו מה כשבוחנים את אותם היתרונות המחברים אצל כונני SATA אודות פני ATA, בעל רווחים לאבד כמה שקלים חדשים חדשניים בעבור כוננים קשיחים בקרב SATA.
במילים אחרות, מעלת כתיבת ספר תורה על ידי SATA נותנים הפלוסים ראויים לציון המתארת את פני הכוננים הקשיחים בידי ATA אם וכאשר רוצים צריכת אנרגיה, פשוטות וביצועים. מתמחים נמצאים במשימה שירות כוננים קשיחים בריאים 2 שנים של SATA צריך בהחלט יתרמו לפיתוחים על ידי הכוננים הקשיחים לעמוד בזמן בעלויות כלי עצמאי מכריעים נספחים על מנת להפוך את אותה הביצועים המשלבים אצל ערכה ל מחשב אישי.
בדוק http://harddriveusa.com שמקבלים הדפסים נוספים בכוננים קשיחים.
ZZZZZZ