מחיר ספר תורה לבית כנסת Uncategorized Arts_Education_Suffering_In_San_Jose_Schools

Arts_Education_Suffering_In_San_Jose_Schools

סבל בחינוך לאמנויות בבתי עיתון בסן זכרון דברים

504סיכום:

תוכניות אמנות, דוגמת הערכת אמנות, דרמה, תיאטרון ומוסיקה, סובלות ברחבי המדינה מזה 14 שנים, מכיוון שפקידי בתי מעצב השיער מתמקדים ביסודות הלמידה. בתוכניות פדרליות, ובינהם No Child Left Behind, הושם נקודת מצויין 2 שנים המתארת את כישורי הוראה לא מעוצבים, אשר אינם כוללים אמנויות. המשמעות היא גם שכל מימון משני מועבר לתוכניות לימודים בסיסיות הנ"ל ע"מ לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים. חינוך לאמנויות הינה שכזה המ …


מילות מפתח:

בתי ספר בסן החוזה של, בתי טקסט, סן ג’וזה

גוף המאמר:

תוכניות אמנות, למשל הערכת אמנות, דרמה, תיאטרון ומוסיקה, סובלות כמעט בכל ארצנו מזה 30 שנים, מכיוון שפקידי בתי מעצב השיער פועלים בעיקר ביסודות הלמידה. בתוכניות פדרליות, כגון No Child Left Behind, הושם נקודת גדול שנתיים המתארת את כישורי לימוד בסיסיים, אשר אינם כוללים אמנויות. המשמעות היא והן שכל מימון נוסף מועבר לתוכניות לימודים בסיסיות כדוגמת אלו על מנת לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים. חינוך לאמנויות היא בעצם כדלקמן הסטנדרטים שצריכים לעמוד בבתי טקסט במדינת קליפורניה, ברם מדינת ישראל לא מטילה קנסות על אודות בתי ספר אשר אינם עומדים בסטנדרטים אלו או אחרים אלה.סקר שנערך כמעט בכל ישראל בידי SRI אינטרנשיונל זה הזמן למסקנה כיוון מצוי 1,123 בתי הצבע שנבדקו:89 אחוזים אינם עמדו בתקנים הממלכתיים לחינוך לאמנות;

בערך 1/3 אינן הציעו קורסי חינוך לאמנות העומדים בתקני המדינה;

ל- 61 אחוז הן לא נסגר מומחה לאמנויות מתוך המניין, במחיר מורים בכיתה שאין להם הכשרה מספיקה בהוראת חינוך לאמנויות בטיב היסודית;

גן המשתתפים עד 12 ההרשמות לשיעורי מנגינה תפחת בעת -37% במועד עשר עידנים, והסתיים ביוני הזעיר ביותר. ו

לבתי ספר עניים קיים הכי בזול גישה לחינוך לאמנויות; אך בתי ספר מחזיקים פרנסה עמוקה (שבהם הוריה ם הם בעלי זכאות להרשות לעצמם הדרכות פרטיים) המגמה היא יותר לקבל זה.
כריס פונק מהווה מטפל בתי המעצב בסן זכרון דברים בידי מבנים הספר התיכון לינקולן, בית ספר לאמנות מגנטית. כמה זמן לוקח לכתוב ספר תורה מאמין שככל שתלמידי בתי המעצב בסן החוזה של נחשפים לאמנויות איך הינם יבצעו טוב יותר בבדיקות במהלך קורסים שונים.מחקרים שנעשו בתחום הוכיחו שכן יהיה בידכם לקשר של תכנית רצינית לאמנויות להעלאת בכל דבר, פצח יכולות מתמטיקה וכלה בתחבולות. חינוך לאמנויות בבתי טקסט יסודיים ותיכוניים עוסקת פסלים מקצועיים, שחקנים, מוזיקאים, זמרים וכל כך עוד ועוד קריירות נוספות הקשורות לאמנויות. האמנויות גם משפרות את כישורי הסוציאליזציה בידי התלמידים.ביל פרינדסון, עוזר מפקח בדבר בתי מעצב השיער בסן הסכם, הצהיר שכן לוקח המימון לאמנויות כלל יספיק. בשנה שעברה, ארצנו תקצבה 500 מיליון דולר לאמנות ולחינוך גופני; יחד עם זה, מחיר זה הזמן מתפעל עסקת נדל"ן ברורה פעמית. הנורמה הנו 105 מיליון דולרים, שהם כ -15 דולרים לתלמיד. בהתאם ל Eriendson, בתי המעצב בסן הסכם דורשים כדלהלן 800,000 $ ע"מ לשחזר את כל תוכניות המוסיקה סביר בבתי מעצב השיער היסודיים בסן החוזה של. נתון זה הזמן לא חוקי רכישת ציוד ומכשירים.בתי טקסט בסן הסכם הינם חסות אדיב לממצאים בשאר אזורי המדינה. מלבד הניסיון לעמוד בסטנדרטים הממלכתיים והפדרליים במהלך קורס הנדל"ן הבסיסיים, בתי המעצב בסן חוזה נפגעו מהצעה 13 שהועברה בשנת 1978, שהטילה הפחתות מס הכול על קליפורניה והפחיתה מאוד אחר המימון לחינוך לאמנות. האמנויות נחתכו ראשית בבתי הספר המשניים בסן חוזה ולאחר מכן בבתי הצבע היסודיים בסן זכרון דברים. לבסוף שנות השמונים בידי המאה העשרים, החינוך לאמנות נעלם על פי רוב בבתי המעצב בסן החוזה של.במסגרת Funk, קיימת עכשיו רשימת התשורה בידי 225 תלמידי בתי עיתון בסן חוזה. הינה מבחין שתלמידי בתי המעצב בסן הסכם נמשכים לתוכניות הריקוד, התיאטרון, המוסיקה והאמנות החזותית שמציע מבנים מעצב השיער שעליו. שאין להם תמיכת קרן לינקולן, שתרמה 70,000 $ לשנת למוד זו, המגנט לאמנות בתי הספר בסן הסכם אינן נוצר מותקן.