Article_Submitter_Pro_Review

סקירת הוא נותן עמוד פרו
מחבר: ג’וזף טירני
google.com/articles/web_design_and_development/article_500.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:20

קטגוריה: עיצוב_אינטרנט_פיתוח
מאמר:

באופן פעם הגשת החומרים במטרה לקבל נפוצות בתחום, אני יודע תקופה דורש הליך הכאב. אם כן, חלה תוכנת הגשת מאמרים אוטומטית מעניינת צריך פורסמה קל במשך השבוע שהחו לו בעבר עם תכונות של Article Submitter Pro. תוכנה הוא מעצבת אוטומטית רק את המאמרים של החברה, מסובבת תיבות ביו וממירה אחר המאמרים מטקסט ל- HTML – איך שספריית המאמרים מצריכה.
הגשתי לינק כל שבוע שהיו לו בעבר שכותרתו "האמת – אין אפשרות להפסיק את אותם הונאת הקלקות" לפחות ממחצית הספריות בכתבה משווה פרו. הפינוי לקח לכם באומדן מחירי 20-25 דקות. נכון לעכשיו הדף שלי נאסף 60 פעמים בגוגל, 32 פעמים ב- Yahoo! ספר תורה למכירה – 739 מיקרים ב- MSN. MSN מתעדכן מהר 2 שנים ממנועי החיפוש האחרים ולכן שמישהו מקווה שהאחרים יגדלו בקרוב. כמו אלו השפעות אמיתיות שקיבלתי באמצעות תוכנת Article Submitter Pro.
ספר תורה קטן אחד מאתרי האינטרנט שקטפו את אותם המאמר שלי נמצאים תיבת הביו שלי בחלק התחתון של שיש להן הקישור שלי וטקסט העוגן שביקשתי. לפי מתחיל עלול לראות שמישהו מכוון לביטוי מילות המפתח "הגנה כיוון הונאת שימוש פומבית". אינם כל כך אתרי האינטרנט ממליצים לרעיון שלך לכלול רעיון HTML, איך שהקישור שלכם יופיע קל מבחינה היא http://www.stopauctionfraud.com, אילו זה עומד על מעניק לך מיקום לינק.
למגיש התכנים Pro יש וכדלקמן תכונה נפלאה שתופסת רק את המאמר של העסק מאתר אינטרנט. זה הזמן יעיל באופן תיכף הגשת את אותה הטקסט של העבודה ואתה וכרחה לקחת את הפעילות מאתר שאסף אותו מהר. אחרי שתפסו את אותו המאמר, באפשרותכם להמיר את הדבר בקלות לטקסט ו- HTML בבת זכוכית.
יתכן שראית אחר הכרוז העמוד בקרב חבילת התוכנה שנתגלה ביוני. בכנות, הכרוז המאמרים והמאמר נותן פרו קיים דה פקטו את אותו התכונות, אך מאמר נותן פרו היא הרכישה השמש יותר.
על שום מה זאת כניסתה מתקדמת יותר?
1. Article Submitter Pro הנו הורדה מתוכננת, ככה שיהיה באפשרותכם להתחיל מיידית. בעלויות חבילת הכרוז המאמרים החברה שלך צריך לחכות שהאיש במשאית החומה נועד בעלויות החבילה שלך. מושם כאלו שרואים עיכובים של שלושה ירחים למשלוח.
2. Article Submitter Pro מוסיף שונים מהתכונות המבוקשות בידי המשתמש. זה מעתה קיבלתי עדכון (שבוע כעבור השחרור) אלו שיש להן תכונה חדשה שהתבקש על ידי משתמש Article Submitter Pro. באפשרותך להעביר את כל התכונות שתרצה לזהות במהדורות עתידיות בידי התוכנה.
3. נותן העמוד Pro היא לא ממש ממחצית את מעלותיה הכרוז המאמרים.
שאחד להפנות לתשומת לבכם לעסק שלך לעשות את ההדפסה אפליקציות ותוכנות זו במידה אתה כותב ומגיש התכנים במטרה לשדרג את כל האתר שלך לפופולרי (הדרך הקלה עד מאוד קל אז אני צריכה להיות מלווה לשאת בעול תשלום זרוע ורגל!)

אפשר ללא ספק לחזק אחר שטח גוגל, את אותן הקישורים האחוריים וגם את התעבורה לזהות באופן כללי, באופן כללי אם וכאשר תשתמשו בפעם אחת בין השנים Article Submitter Pro. תאר שאתה משווה קישור כזה ביום? השפעות אינסופיות.