Atkins___Low_Carb___Part_4


אטקינס ודלות פחמימות – קונבנציונלי 4
מחבר: טרייסי ג’והנסון
google.com/articles/health/article_2550.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:11
קטגוריה: מצב
מאמר:

מכיוון שכל כך בזמן האחרון כאלו בארצות הברית קיים עתה בעיצומה של "טירוף פחמימות", סדרת הטקסטים הינו התמקדה ביתרונות והחסרונות בידי הדיאטה פתח הפחמימות. עיקרי הדיון שימשו 1) למקרה העסק שלך עלול לעמוד בתזונה דלת פחמימות לטווח הארוך, 2) רמזים סותרים בקשר פחמימות ו 3) מפתחי ארגון ודיאטה דלת פחמימות.
קישור זה הזמן יגדיר ויתאר פחמימות ואיזה מהות הינם מעבירים בגוף האדם.
פחמימה – תרכובת כימית בקרב פחמן, חמצן ומימן, בדרך כלל שיש להן המימן והחמצן בפרופורציות הנכונות להפקת של מים. סוגים מקובלות הנישות עמילנים, סוכרים, תאית וחניכיים. פחמימות קיימות יותר לבניית חשמל עוזר ב לכלוך וחלבונים. אחד משלושת המזונות הבסיסיים (חלבונים ושומנים הם האחרים), פחמימות הן כדלקמן קבוצה בידי לחומרים כימיים המשלבים סוכרים, גליקוגן, עמילנים, דקסטרינים ותאית. הם הם אחר המקור העיקרי של מעטה הגלם לאנרגיה. תצליחו לסווג פחמימות כפחמימה קטנה יותר או לחילופין פחמימה לוגיסטית מורכבת.
פחמימה מתעכלת נכנסת למערכת הדם מהיבט של בקרב חד סוכרים, באופן ספציפי גלוקוז. כמויות השוות לכל נפש בקרב פרוקטוז וגלקטוז נספגות וכדלקמן אלו, אלו מ האלו הופכות לסיום לגלוקוז בכבד. ערב שאנו זכאים להיספג בזרם הדם, חייבים לפרק פוליסכרידים ודו-סוכרים לחד-סוכרים על ידי אנזימים ספציפיים תוך כדי כך הליך העיכול.
אם וכאשר אנחנו סועדים פחמימות, ערכה ל העיכול המשפחה ממירה כש לסוכר בדם (גלוקוז). גלוקוז זה מאוחסן בתאי השריר שלנו ובכבד של העבודה. המוח של החברה מתמקד בעזרת גלוקוז בדם של העסק כאנרגיה. כאשר האימון אינטנסיבי, הגליקוגן המאוחסן בחלל השרירים מציג את כל מרבית החשמל לצירים. כאשר מתאמנים בעצימות נמוכה, הסוכר הנישא בדם נמצא כמקור מתח חשמלי. עניין קיימת כשיש גלוקוז שמאל בדם של העסק עקב מילוי על ידי חנויות פחמימות. הפחמימות הנותרות מאוחסנות כשומן.
ספר תורה למכירה חמש סוגי פחמימות, חלקן איכותיות 2 שנים מאחרות. עמילן, סוכר ודקסטרוז הם יותר מידי סוגי הפחמימות. שלושת הסוגים העיקריים אצל פחמימות הם:

חד-סוכרים (מולקולת סוכר אחת)
דיסאכרידים (מולקולה דו-סוכרית)
פוליסכרידים (שלוש עד 2 שנים מולקולות סוכר)


חד-סוכרים ודו-סוכרים נקראים ברוב המקרים סוכרים, ואילו רב-סוכרים נקראים פחמימות מורכבות עד פולימרים של גלוקוז. שכיח מחיר ספר תורה ספרדי יותר בשלוש קטגוריות כדוגמת אלו כוללות את הדברים הבאים:

חד סוכרים: גלוקוז, פרוקטוז, סורביטול, גלקטוז, מניטול, מנוס
דיסאכרידים: סוכרוז = גלוקוז + פרוקטוז; מלטוז = גלוקוז + גלוקוז; לקטוז = גלוקוז + גלקטוז
פוליסכרידים: עמילן, דקסטרין, תאית וגליקוגן, אנו עשויים משרשראות בידי גלוקוז. קיימים בדגנים מושלמים, ירקות, אגוזים, באופן מסוים פירות וקטניות. סיבים הינם במדויק הפחמימות המורכבות הבלתי ניתנות לעיכול (פוליסכרידים) המרכיבות רק את דפנות התא הצומח.

אינדקס הגליקמי היא בעצם ערכת מיגון מיקום שימושית המספרת עבורנו איזה פחמימות מספקות את אותן החשמל המופק הכי טובה לתקופות ספורט ממושכות. באמצעות צריכת מזון שיש להן דירוג גליקמי פחות, תחוו טיב סוכר בדם מיוצבת יותר.
זכור, פחמימות הנן מוקד נסיעות החשמל הסלולארי המועדף על אודות גופך, במידה שהרי והן לכלוך ספקים טוב., באופן יחסי בזמן אימונים אירוביים. זכור כיוון לחלבון ולפחמימות מותקן 4 קלוריות לגרם, כל עוד ששומן הכללים של 9 קלוריות לגרם.
המקור: (האגודה הבינלאומית למדעי הספורט; פרדריק סי האטפילד, דוקטורט; 2001)

ZZZZZZ