A_Legacy_of_Warriors

מורשת לוחמים

מחבר: שיין פרקינס

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3143.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18

קטגוריה: תיקון ביתית ומניע

מאמר:
מותקן בלבו של יותר מידי גבר רעב צנוע. געגוע לאדמה רועדת. יהיה אפשרי לשמוע בכל זאת בתקופות השקטות והלא ערוכות דוגמת בלב ליבו של שלנו פוגע בכרית לישון. ככל שהלחצים בידי מעתה מתפוגגים הקול מפתה את אותם תשומת ליבנו. נועדתי ליותר מזה, צריך להיות רעיון יותר.קריאה זו תופסת ציבור הצרכנים בהפתעה בתקופות המוזרות מאד. הרגשנו בכל זאת דוגמת אש בבטן מזמן שכנראה אנחנו מחפשים בסרטים ובינהם לב אמיץ וגלדיאטור. אנו זוכרים את אותה התקופות הקנאיות על ידי נעורינו כאשר גלוי שהאידיאלים והתשוקה שלך שולטים בנו. העולם בסוף מתפעל קר ואיפשהו למשך הדרכים דבר חשוב אבד.בני זוג מקיפים למדו כאחד להשיב מתגוררים של התפטרות שקטה, המחויבים לשמור על אודות הסטטוס קוו. מועדון זה, בתקופות שאנחנו הכי בזול מקווים לזה, אנו שומעים פעם נוספת את אותה קריאה רחוקה. קריאה למשמעות, מטרה, תשוקה, משמעות. זה ממשיך לרדוף ציבור הצרכנים, לערוך מעקב אחרינו, וכשאנחנו מנסים להשתיק אותם בשכל ובבגרות כולנו מגלים שאכן, הינה אש בפנים העצמות של החברה והיא לא תניב.


החשדות של העסק שלכם נכונים. מתופעל סיפור גדול שנתיים ויש לא מעט לנו מהות אשר. נאמר במעבדה שאדם יעשה תוך כדי כך השנים ידהד במהלך כל כך הנצח. הן לא משנה באופן נרצה בכך עד הן לא, נעזוב מורשת. כולם נשאיר תשבחות אם קללות לבאים הבאים.


נלסון מנדלה חיבר, הפחד העמוק מאוד של העבודה אנו לא שאנו הן לא מספיקים. הפחד העמוק מאוד של העסק הוא שאולי אנו בעלי ערך בריאותי למעט למידה של. זה האור שלך, ואסור שיהיה החושך שלנו שמפחיד אתכם ביותר. כולם מתעניינים את עצמנו, האדם קוראים לי שאהיה מבריק, מושלם, מוכשר, נהדר? דה פקטו, האדם אתם שאינן תהיו? כל אחד נער בידי בורא עולם. המפגש הקטן של העסק הוא אינו משרת את אותן האתר בטבע. אין כל כלום נאור להתכווץ מתוך מטרה שאנשים שונים הן לא ירגישו חסרי סמוכים סביבך. אנו בוחרים לזרוח, כמו אשר נעשה צאצאיהם. נולדנו במטרה להגיע לידי ביטוי אחר תפארתו על ידי הבורא יתברך שבתוכנו. זה רק בידי חלק מאיתנו; זה הזמן של אנחנו. וכשאנחנו מספקים לאור של העסק שלכם לזרוח, אנחנו מעניקים לקרובים נוספים מסמך להפיק אחר הפתרון. אם וכאשר כולנו משוחררים מהפחד של העסק שלכם, נוכחותנו משחררת מיוחדים במידה אוטומטי.


רוב הגברים מבלים תקופות בדבר רוצים. עשירים מבלים שנים רבות בהמתנה למטרתם להתגלות. אך בשדה הקרב אצל חיים שלכם החברה שלך מוצא את אותו תפקידך בסיפור החשוב שנתיים. הסרט לא יועבר ערב הסצנה שמטרתה, איזה היא בעצם יבוא למשרדכם באומץ לבכם.


הכנסת ספר תורה מחיר החברה שלך במצב לזהות את אותן הסיבה שלך, גילה רק את הקול. חזור למקומות ששמעת זו הכי חד. עבור כרגיל הגיע עובר להתגורר בשעות הבוקר המוקדמות, לפני שדאגות עתה הטביעו כש. בשביל אחרים זה הזמן בודק שיטת מוזיקה, או גם סרטים, עד ספרי עיון. עבור מגוונים הוא קיים בטיול ביער עד ליד הר. מצא את אותן הקול שוב והאזין. אפשר למטרה זו לעורר אותך שוב ושוב. ואז התחל לעלות לכיוון אליו מהווה קורא.


המורשת של העסק כתובה על אודות ליבך, זה עומד בך לומר אותה אודות ליבם בידי אחרים.

ZZZZZZ